Nərimanov rayon Mərkəzi kitabxanası

Nərimanov rayon MKS

"Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında" (Tərcümə:Cavid Ağayev, Şahin Ələsgərov, Redaktorlar: Bəhlul Abbasov, Aqil Eyvazov, Nəşriyyat redaktoru: Tamilla Rüstəmova)

"Azərbaycanın enerji siyasəti Qərb mətbuatında" adlı topluya son illərdə Qərb mətbuatında Azərbaycanın enerji siyasəti ilə bağlı dərc olunmuş məqalə və analitik yazılar daxil edilmişdir. Bu yazılarda Azərbaycanın neft və qaz s

Kamran Nəzirli - "Mİras" (Hekayələr.Pyeslər)

Müsair Azərbaycan yazıçısı Kamran Nəzirli "Sevgi nağılı", "Doğmalar arasında", "Yaman günün dostuna", "Araz-ömrümün axarı", "Şeytan işığı", "Komanda olan adam", "Ağ ev", "Qoca uşaq", "Tokay və Manana" və s. bədii nəsr kitablar

Tofiq Nurəli - "Yarpaqlarım ağrıyır"

Tanınmış istedadlı şair Tofiq Nurəlinin kitabda toplanmış yeni şeirləri minillik Azərbaycan poeziyasının çağdaş təzahürü və davamıdır. Üslub yeniliyi, forma rəngarəngliyi, ifadə səmimiliyi ilə seçilən şair, ziddiyyətli zəm

Əliağa Vahid - "Qəzəllər"

Azərbaycanın adı dillər əzbəri olan, şeirləri milli professional xalq musiqisinin inkişafına böyük təkan verən Əliağa Vahidin 120 illik yubileyi ilə əlaqədar işıq üzü görən nəfis tərtibatlı bu kitabda unudulmaz şairin qəzəll

Rəşad Məcid - "Çiyələk qadın"

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibi, "525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad Məcidi "Çiyələk qadın" sevgi şeirləri kitabında başqa yöndən görəcək, daha yaxından tanıyacaqsınız. Kitabda şairin son illərdə yazd