Nərimanov rayon Mərkəzi kitabxanası

Nərimanov rayon MKS

Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики - "Кара Караев в воспоминаниях учеников"

В книгу - фотоальбом   вошли воспоминания о Кара Караеве его учеников-композиторов разных поколений от 40-х до 80-х годов  прошедшего сто

Сакины Садиг - "Рубаи Мехсети Гянджеви в переводе"

В истории литературы  Востока XII в.,  рядом с именами известных  поэтических  светил, появляется  женщина-рубаист со своим   о

Mirzə Kazım bəy - "Müdirimiz və Şamil / Bab və babilər / Uyğurlar"

Azərbaycan şərqşünası, tarixçisi, filoloqu, Rusiya Elmlər Akademiyasının ilk azərbaycanlı üzvü Mirzə Kazım bəyin əsərləri ilk dəfədir oxuculara ana dilində təqdim olunur. Kitabda uyğurların tarixini, bu adın etimologiyasını a

Prof. Fazil Qaraoğlu-"Ermənilər və həqiqətlər" (VI cild)

Professor Fazil Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətin, dilindən, yaşadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərdən və

Çexovdan Markesə qədər - Seçmə hekayələr toplusu (Tərcümə: Mahir N.Qarayev, Redaktorlar: Etimad Muradlı, Tofiq Qaraqaya)

Bu toplu XX əsr dünya ədəbiyyatının mənzərəsini "yığcam" janrın-hekayə və novellalar vasitəsilə işıqlandırmağa cəhd edir. Ayrı-ayrı mədəniyyətlərin ədəbiyyatını təmsil edən bu görkəmli ədiblər dünyagörüşləri,