Nərimanov rayon Mərkəzi kitabxanası

Nərimanov rayon MKS
Xəbərlər
27 Yanvar , 2021
27 yanvar 1571-ci il. Görkəmli dövlət xadimi, böyük sərkərdə Şah Abbas ( I Abbas Səfəvi və ya Böyük Şah Abbas) anadan olub (1571–1629).  42 il Səfəvi dövlətini idarə etmiş şah I Abbas Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, şah I İsmayıldan sonra Səfəvilər sülaləsinin ən tanınmış nümayəndəsi olub. Avropada onu “Böyük Abbas” adlandırırdılar. Şah Abbas Azərbaycan dilinə böyük önəm verib. Sarayda Azərbaycan dilində danışmaq məcburi və zəruri idi.

I Şah Abbas | Sağlam Düşüncənin nəticəsi!