Nərimanov rayon Mərkəzi kitabxanası

Nərimanov rayon MKS
Elanlar
13 May , 2015

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ictimai-ədəbi və mədəni fikri tarixində özgün yeri olan şəxsiyyətlərdən biri olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 145 illiyi münasibəti ilə 15 may 2015-ci il tarixində Nərimanov rayon MKS-də tədbir keçiriləcək.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həm dramaturgiya və bədii nəsrimizi, həm də satirik publistikamızı yeni və orjinal mövzularla yanaşı, özünəməxsus ideya-etetik, sujet və kompozisiya xüsusiyyətlərinə, üslub və ifadə tərzinə malik olan əsərlərlə zənginləşdirmişdir. Bununla da XX əsrin ilk onilliyində millli ictimai-bədii fikrimizin əlvanlığını və sürətli inkişafını təmin edən əsas şəxsiyyətlərdən biri kimi parlamışdır.