Nərimanov rayon Mərkəzi kitabxanası

Nərimanov rayon MKS
Haqqımızda
19 Fevral , 2015

Quliyeva Vəfa Ramiz qızı

Direktor

_________________________________
Aslanova Sara İldırım qızı

Direktor müavini

________________________________
Novruzova Rəxşəndə Əli qızı

Oxuculara xidmət şöbəsinin müdir
________________________________
Rəhimova Mehri Xuduş qızı

Abonement bölməsinin müdiri

_______________________________
İsmayılova Alina Əfqan qızı

Oxu zalının müdiri

__________________________________
Aslanova Bibixanım Nuru qızı

Metodika və Biblioqrafiya şöbəsinin müdiri

__________________________________
Güləliyeva Reyhan Faiq qızı

Kitabxana - biblioqrafiya 
Proseslərinin Avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri
_________________________________________
Məhərrəmova Vüsalə Abil qızı

İnformasiya - resurs şöbəsinin müdiri

__________________________________
Hüseynova Fidan Hüseyn qızı

Mərkəzi kitabxananın uşaq şöbəsinin müdiri

__________________________________
Məmmədova Təranə Nuru qızı 

Kitabişləmə və Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri